ПОТПИШАНА СПОГОДБА ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ИНФОРМ И ИНОФЕИТ

ПОТПИШАНА СПОГОДБА ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ИНФОРМ И ИНОФЕИТ

На 21 Јуни 2018 година во Скопје, Информ ДОО Скопје и Центарот за транфер на технологии и иновации – ИНОФЕИТ склучија Договор за соработка и развивање на проекти чија цел е допридонесување за проширување на можностите на студентите и развојот на економијата во...
ИНФОРМ СО НОВ ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ ВО СОРАБОТКА СО ФЕИТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО

ИНФОРМ СО НОВ ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ ВО СОРАБОТКА СО ФЕИТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО

Денес, луѓето меѓусебно комуницират повеќе од кога и да било! Живееме во поврзан свет, свет преполн со информации и сектори коишто сеуште треба да се развиваат. Единствениот начин да се постигне тоа е преку иновации и сорабока на компаниите, професорите и студентите....